Hà Nội

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé
1 Hà Nội Nghệ An Giường 240km 5 tiếng 21 chuyến/ngày

250.000đ/vé

Mua vé
2 Hà Nội Vinh Giường 300km 6 tiếng 21 chuyến/ngày

250.000đ/vé

Mua vé
3 Hà Nội Cửa Lò Giường 290km 6 tiếng 10 chuyến/ngày

250.000đ/vé

Mua vé
4 Hà Nội Hà Tĩnh Giường 350km 7 tiếng 11 chuyến/ngày

250.000đ/vé

Mua vé

Hà Tĩnh

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé
1 Hà Tĩnh Hà Nội Giường 360km 7 tiếng 11 chuyến/ngày

250.000đ/vé

Mua vé

Nghệ An

STT Bến đi Bến đến Loại xe Quãng đường Thời gian Số chuyến Giá vé
1 Nghệ An Hà Nội Giường 240km 5 tiếng 21 chuyến/ngày

245.000đ/vé

Mua vé
2 TP. Vinh Hà Nội Giường 300km 6 tiếng 21 chuyến/ngày

250.000đ/vé

Mua vé
3 Cửa Lò Hà Nội Giường 290km 6 tiếng 10 chuyến/ngày

250.000đ/vé

Mua vé
Được khách hàng tin dùng

Văn Minh phục vụ hơn 500.000 lượt khách/ bình quân 1 năm trên tuyến Hà Nội - Nghệ An - Hà Tĩnh

Hơn 70 phòng vé, phòng hàng

Văn Minh có hơn 70 Phòng vé, Phòng hàng, Trạm trung chuyển, Bến xe... trên toàn hệ thống.

Mua vé Văn Minh dễ dàng

Quý khách có thể mua vé Văn Minh tại văn phòng hoặc trực tuyến trên Website.